facebook

Od kilku lat obserwujemy zwiększone zainteresowanie dystrybucją gorącego powietrza z kominka, coraz więcej domów jest wyposażanych właśnie w taki system dogrzewania. Wiąże sie to głównie z wysoką i stale rosnącą ceną najbardziej popularnego paliwa – gazu. Ceny drewna (podobnie zresztą jak pelletu czy węgla) są znacznie niższe. Dogrzewanie drewnem, w przeciwieństwie do węglowego, „eko-groszkiem” czy pelletami ma dodatkowo jedną niezaprzeczalną zaletę – jest praktycznie zawsze na wyciągnięcie reki. Dlaczego? W dziewięćdziesięciu kilku procentach nowobudowanych domów projektuje i buduje się kominek, który jest najważniejszym elementem dekoracyjnym wnętrza. Wykonanie kominka z żeliwnym wkładem kominkowym to połowa drogi do skutecznego systemu dogrzewania. Instalacja kominka nie zwalnia jednak od konieczności posiadania w budynku niezależnej instalacji grzewczej CO. W Polskim prawie budowlanym wyraźnie zabrania sie używania kominka jako jedynego źródła ciepła w domu – może jedynie służyć jako uzupełnienie istniejącej instalacji grzewczej.


dgpmich.jpg

Zasada działania ogrzewania kominkowego DGP


Działanie systemu dystrybucji gorącego powietrza jest bardzo proste. Ogień w kominku rozgrzewa wkład kominkowy, który z kolei, dzięki swojej konstrukcji bardzo wydajnie oddaje to ciepło powietrzu, które znajduje sie w jego pobliżu. Powietrze to napływa poprzez specjalny kanał nawiewny, jak również poprzez szczelinę miedzy obudowa a wkładem
kominkowym, czy też przez kratki w kapie kominka. Powietrze jest również ogrzewane od rury spalinowej odprowadzającej produkty spalania drewna do komina (dopalanie sie gazów powstających w skutek destylacji drewna może nagrzewać rurę  nawet do 700°C) rura ta, zwłaszcza jeśli posiada specjalne ożebrowanie – bardzo wydajnie oddaje ciepło. Ogrzane w ten sposób powietrze jest transportowane za pomocą systemu nawiewu DGP
do różnych pomieszczeń w budynku.
Kominek Wzorcowy

Aby w pełni wykorzystać walory grzewcze kominka, szczególną wagę  należy przyłożyć do prawidłowego wykonania kapy kominka, tak aby z jednej strony zapewnić najbardziej skuteczny odzysk ciepła, a z drugiej pełne bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Kapę kominka można podzielić na trzy komory.

kominek_wzorcowy.jpg
I komora znajduje sie pod specjalnym metalowym dystrybutorem, z którego jest pobierane gorące powietrze bezpośrednio przez aparat nawiewny. Z komory tej wyprowadzone są również rury bezpośrednio do kratek w bocznych ścianach kapy kominka, które spełniają zadanie zaworu bezpieczeństwa w przypadku, gdy aparat nawiewny jest wyłączony np. w przypadku braku prądu.
W II komorze chłodne powietrze zasysane jest za pośrednictwem bocznej kratki oraz szczelin miedzy obudową kominka a wkładem kominkowym, ogrzewane jest od zewnętrznej strony metalowego dystrybutora oraz od rury spalinowej. Rura spalinowa może osiągnąć temperaturę nawet do 700°C ponieważ następuje w niej proces dopalania gazów powstałych podczas destylacji drewna. Aby w pełni wykorzystać ciepło spalin stosuje sie rury spalinowe ze specjalnym radiatorem lub opaski żebrowane, które zwiększają efektywność oddawania ciepła. Układ odprowadzenia spalin powinien posiadać szyber zmniejszający ciąg kominowy w przypadku gdy jest on zbyt duży. Ciepłe powietrze z II komory jest odprowadzane grawitacyjnie bezpośrednio do pomieszczenia, w którym kominek sie znajduje oraz
opcjonalnie za pomocą rur do sąsiednich pomieszczeń.
III komora jest komorą dekompresyjną, spełniająca zadanie odizolowania stropu od gorącej kapy kominka. Powinna być wyposażona w dwie kratki, umieszczone niesymetrycznie po przeciwnych stronach kapy kominka dla swobodnej cyrkulacji powietrza i chłodzenia tej przestrzeni. Izolacja kapy kominka jest rzeczą nieodzowną, nie tylko ze względu na ograniczane strat cieplnych ale też ze względu na bezpieczeństwo użytkowania kominka, który mógłby w przeciwnym wypadku bardzo mocno nagrzewać ściany i stropy w pobliżu niego. Izolacja ta powinna być wykonana ze specjalnej wysokotemperaturowej wełny
mineralnej.