facebook

Pompa ciepła solanka/woda lub woda/woda z technologią Digital-Scroll i systemem RCD.

VITOCAL_200G.jpg

Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G wykorzystuje technologię sprężarek Digital-Scroll z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System). Stała optymalizacja pracy sprężarki pozwala na usyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP do 4,7 dla pompy w wersji solanka/woda (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Temperatura zasilania instalacji grzewczej budynku może wynosić do 60oC.

Kompaktowa budowa pompy ciepła
Pompa ciepła Vitocal 300-G stanowi uzasadnione rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych budynkach, jak też w budynkach poddawanych modernizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy ciepła (wersja solanka/woda BWC lub woda/woda WWC) zawiera w obudowie urządzenia - pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej o mocy regulowanej 3/6/9 kW dla dodatkowego dogrzewania (np. wysokie zapotrzebowanie na ciepło, suszenie jastrychu, itp.).

Pompy ciepła także w funkcji chłodzenia
Pompa ciepła Vitocal 300-G jest w pełni przystosowana do współpracy z modułem chłodzenia naturalnego NC-Box lub chłodzenia aktywnego AC-Box. Dzięki temu możliwa jest praca pompy ciepła w trybie chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim.

Nowy standard regulacji
Nowy regulator elektroniczny typu WPR 300 umożliwia zdalny nadzór oraz obsługę pompy ciepła Vitocal 300-G dzięki możliwości współpracy z Vitocom 100. W przypadku większych obiektów, możliwe jest stosowanie układów kaskadowych złożonych z maksymalnie 4 pomp ciepła Vitocal 300-G.

Przegląd zalet:
- technologia Digital-Scroll dla dopasowania mocy grzewczej dla rzeczywistego zapotrzebowania ciepła,
- maksymalne wykorzystanie energii elektrycznej (niska emisja CO2) dzięki wysokiej wartości współczynnika efektywności COP = 4,7 według normy EN 14511 (Grunt/Woda = 0/35 °C, schłodzenie 5 K),
- wersja BWC/WWC stanowi kompletną pompę ciepła z dodatkowym zabudowanym wewnątrz osprzętem (pompy obiegowe, grupa bezpieczeństwa, zawór przełączający),
- możliwość zastosowania dodatkowego elektrycznego podgrzewcza wody grzewczej o regulowanej mocy 3/6/9 kW,
- możliwość pracy w trybie chłodzenia naturalnego (bez pracy sprężarki, naturalny chłód np. gruntu) lub aktywnego (z pracą sprężarki),
- nowy regulator elektroniczny z możliwością współpracy z Vitocom 100 dla zdalnego nadzoru pracy systemu grzewczego,
- zintegrowana funkcja bilansowania uzysków energii.