facebook

scienne.jpgNaścienna urządzenie zapewniające dostarczenie świeżego powietrza z możliwie najmniejszą stratą ciepła. Przeznaczone do pojedynczych pomieszczeń, w których przynajmniej jedna ściana jest ścianą zewnętrzną. Urządzenie to nie ma możliwości podłączenia kanałów rozprowadzających powietrze.