kontakt  +48 502-280-424    +48 504-178-717  

Polityka prywatności YogiCo

W związku ze zbliżającą się datą wejścia w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) prezentujemy nasze zasady zarządzania danymi osobowymi klientów.

Celem jest przede wszystkim zwiększenie kontroli nad danymi oraz tym, w jaki sposób są przez nas wykorzystywane.

Dokument ten opisuje dlaczego i w jaki sposób YogiCo przetwarza Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest YogiCo z siedzibą w Ząbkach, ul. Lipowa 21.

 

Możemy gromadzić następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Adres stacjonarny (potrzebny do wykonania usługi)
  • Jeśli starasz się o pracę w YogiCo - dane, które zamieściłeś w swoim CV aplikując do naszej firmy

Dane te zostaną przez nas wykorzystane, aby:

  • dostarczyć Ci informacje, o które prosiłeś/prosiłaś (np. wycena);
  • wykonać zamówioną przez Ciebie usługę (np. montaż, serwis, naprawa);
  • rozważyć Twoją kandydaturę w prowadzonej przez nas rekrutacji.

Twoje dane są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia sprawy, z jaką się do nas zwróciłeś. Po tym czasie są przez nas archiwizowane przez okres wymagany przepisami prawa.

Dostarczymy Ci wyłącznie te informacje, o które prosiłeś/prosiłaś.

Nie sprzedajmy lub w inny sposób nie przekazujemy Twoich danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celu umożliwienia im bezpośredniej sprzedaży produktów i usług.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na kontakt marketingowy, możesz otrzymać od nas życzenia okazjonalne. Jeśli nie będziesz chciał kontaktu z naszej strony nie związanego tylko i wyłącznie z wykonywaną przez nas usługą, wystarczy, że się do nas zwrócisz, a przestaniemy je do Ciebie wysyłać.

W celu świadczenia usług i dostarczenia produktów przez YogiCo, jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane usługodawcom będącym osobami trzecimi, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (usługa księgowa). Usługodawca ten na mocy umowy zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonych danych wyłącznie w celu zapewnienia usługi księgowej. Zobowiązany jest również do zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przez prawo (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub na wniosek ze strony organu administracji lub innym postępowaniem, w związku z którym na YogiCo ciąży obowiązek ujawnienia tych danych.

Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszej polityki i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Kontaktując się z nami oraz udostępniając nam swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu do tego koniecznym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: YogiCo., ul. Lipowa 21, 50-091 Ząbki.

Podlegamy przepisom polskiego prawa oraz Ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych osobowych 2016/679 z 27.04.2016 r. Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób posługujemy się Twoimi danymi, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.